012 421 67 61
Ul.Św. Gertrudy 6, 31-046 Kraków
biuro@ppiska.pl

RODO

Klauzula RODO

Administratorem danych osobowych jest spółka Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Krakowie (31-046), przy ul. św. Gertrudy 6, NIP 676-23-29-517, REGON 120316233, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS: 00000263496
adres e-mail: biuro@ppiska.pl

Twoje dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie – podstawa to prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych; 
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
  6. przenoszenia danych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną, telefoniczną lub pocztą elektroniczną na adres biuro@ppiska.pl